Palvelut

Vahvuuksina monipuolisuus ja joustavuus.

Yrityksemme on erikoistunut perustuksien ja rungon paikallavalurakenteisiin, joita ovat mm. anturat, pilarit, palkit, seinät ja holvit sekä väestösuojan betonirakenteet.

Aliurakoinnin lisäksi olemme toimineet pääurakoitsijana mm. uudisrakennuksissa ja peruskorjauksissa

Ammattitaitoa johon voi luottaa!

Yrityksemme palveluksessa on FISE:n kouluttamia poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonityönjohtajia, joilla on valtuudet johtaa vaativien betonitöiden suorittaminen. Omat suomalaiset työnjohtajamme takaavat tiiviin ja saumattoman yhteistyön pääurakoitsijan sekä muiden kohteessa työskentelevien urakoitsijoiden kanssa.

Ammattitaitoinen työnjohtomme suunnittelee ja toteuttaa urakat sovittujen aikataulujen sekä laadittujen kirjallisten sopimusten mukaisesti. Hyvin suoritettu työ on meille kunnian asia!