Syöpäklinikan maanalaiset laitetilat, Helsinki

Syöpäklinikan maanalaiset laitetilat

Rakennuttaja/Tilaaja: HUS
Pääurakoitsija: Jokioisten Maanrakennus Oy
Valmistumisvuosi: 2018
Laajuus:
– Anturoiden muottityöt: 1100m2
– Anturoiden betonointi: 700m3
– Seinien muottityö: 3640m2
– Seinien betonointi: 830m3
– Holvien muottityöt: 480m2
– Holvien betonointi: 140m3
– Linac-sädehoitotilojen raskasbetoniseinien muottityö: 1200m2
– Linac-sädehoitotilojen raskasbetoniseinien betonointi: 540m3
– Linac-sädehoitotilojen raskasbetoniholvien muottityö: 270m2
– Linac-sädehoitotilojen raskasbetoniholvien betonointi: 450m3

Sisällön kuvaus: Uudisrakennuksen perustusten paikallavalurakenteet ja Linac-sädehoitotilojen raskasbetoniseinät ja -holvit

Syöpäklinikan maanalaiset laitetilat / Helsinki

Syöpäklinikan maanalaiset laitetilat / Helsinki