Siltasairaala / Helsinki

Siltasairaala

Rakennuttaja: HUS
Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
Valmistumisvuosi: 2022
Laajuus:
– Anturoiden ja pohjalaattojen muottityö: 1470m2
– Anturoiden ja pohjalaattojen betonointi: 1470m2
– Hissisyvennyksien ja kanaalien muottityö: 2700m2
– Hissisyvennyksien ja kanaalien betonointi: 510m2
– MP-, US- ja VS-seinien sekä perusmuurien muottityö: 13100 m2
– MP-, US- ja VS-seinien sekä perusmuurien betonointi: 2200 m3
– Linac-tilojen muottityö: 2000 m2
– Linac-tilojen raskasbetonointi: 1130 m3

Sisällön kuvaus: Siltasairaalan perustusten ja rungon paikallavalurakenteet, raudoituksineen. Lisäksi Linac-tilojen muottityö ja raskasbetonointi.