Aihearkisto: Yleinen

Yksityisyydensuoja

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

Rakennusliike MSJ-Rakennus Oy (myöhemmin MSJ) kerää ja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. MSJ on sitoutunut verkkosivustonsa käyttäjien ja muiden asiakkaidensa yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään yhteydenottopyynnön lähettämisen yhteydessä. Kerättyjä tietoja ei tallenneta erityiseen henkilörekisteriin vaan niitä käytetään ainoastaan yhteydenottopyynnön käsittelyä varten. Rekisteröity voi tarkistaa MSJ:n tiedossa olevat henkilötietonsa ottamalla yhteyttä. MSJ oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.

Henkilötietoja käsitellään MSJ-Rakennus Oy:n palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse toimisto@msj-rakennus.fi

Case Swing / Espoo

Case Swing / Espoo

Tilaaja, Perustukset: Jokioisten maanrakennus Oy
Tilaaja, Muut betonirakenteet: Peab Oy
Ajankohta: huhti-elokuu/2020

Laajuus:
– Perustusten muottityöt: 1200m2, 600m3
– Kuilujen muottityöt: 2000m2, 250m3

Sisällön kuvaus:
Uudisrakennuksen paikallavalurakenteet: Toimisto- ja hotellirakennuksen perustukset, Toimistorakennuksen PV-Seinä, Hotellin kuilut ja perusmuurit sekä pilareiden mantteloinnit.
Paikallavalurakenteiden raudoitukset.Siltasairaala / Helsinki

Siltasairaala

Rakennuttaja: HUS
Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
Valmistumisvuosi: 2022
Laajuus:
– Anturoiden ja pohjalaattojen muottityö: 1470m2
– Anturoiden ja pohjalaattojen betonointi: 1470m2
– Hissisyvennyksien ja kanaalien muottityö: 2700m2
– Hissisyvennyksien ja kanaalien betonointi: 510m2
– MP-, US- ja VS-seinien sekä perusmuurien muottityö: 13100 m2
– MP-, US- ja VS-seinien sekä perusmuurien betonointi: 2200 m3
– Linac-tilojen muottityö: 2000 m2
– Linac-tilojen raskasbetonointi: 1130 m3

Sisällön kuvaus: Siltasairaalan perustusten ja rungon paikallavalurakenteet, raudoituksineen. Lisäksi Linac-tilojen muottityö ja raskasbetonointi.

Nummelan Prisma

Nummelan Prisma

Rakennuttaja/Tilaaja: SSO
Pääurakoitsija: Kreate
Valmistumisvuosi: 2018
Laajuus:
– Anturoiden muottityöt: 700m2
– Anturoiden betonointi: 350m3
– Väestösuojan seinien muottityöt: 250m2
– Väestösuojan holvin muottityö: 110m2
– Väestösuojan betonointi: 100m3
– Muiden seinien/tukimuurien muottityö: 970m2
– Muiden seinien/tukimuurien betonointi: 158m3

Sisällön kuvaus: Liikerakennuksen laajennusosan perustukset, väestösuojarakenteet sekä seinien ja tukimuurien paikallavalurakenteet