Nummelan Prisma

Nummelan Prisma

Rakennuttaja/Tilaaja: SSO
Pääurakoitsija: Kreate
Valmistumisvuosi: 2018
Laajuus:
– Anturoiden muottityöt: 700m2
– Anturoiden betonointi: 350m3
– Väestösuojan seinien muottityöt: 250m2
– Väestösuojan holvin muottityö: 110m2
– Väestösuojan betonointi: 100m3
– Muiden seinien/tukimuurien muottityö: 970m2
– Muiden seinien/tukimuurien betonointi: 158m3

Sisällön kuvaus: Liikerakennuksen laajennusosan perustukset, väestösuojarakenteet sekä seinien ja tukimuurien paikallavalurakenteet